Szerződéskötés

A portfóliókezelési megállapodás létrejöttének feltételei:

 • az Interactive Brokers LLC-nél megnyitott és vezetett élő ügyfélszámla,
 • minimum 10.000 USD (vagy annak megfelelő) eszközértékű számlaegyenleg,
 • kitöltött és kiértékelt ügyfél minősítési teszt.

Számlatípusok

Az alábbi számlatípusok érhetők el számlavezető partnerünknél az Interactive Brokers-nél:

Reg T Margin
A legelterjedtebb, alapszintű margin számla. Azaz lehet rajta opciózni, tőkáttéttel kereskedni és a margint egyedileg kalkulálják valósidőben. Ezen a számlatípuson életben van a 25'000 USD daytrading szabály. Minden termék elérhető, azaz lehet rajta részvényezni, kötvényezni, határidőzni, opciózni, forexezni, stb.

Cash
Ezen a számlatípuson csak akkora összeggel lehet kereskedni, ami a számlán rendelkezésre áll. Ennél sokkal komolyabb hátráltató tényező az, hogy nem lehet shortolni részvényeket, kötvényeket és nem lehet fedezetlenül opciót sem kiírni. Így ez a számla kellően limitált, nem alkalmas intenzív és professzionális kereskedésre.

Portfolio Margin
Ez a legfelső szintje a kereskedési számláknak. IB-nél 110.000 USD a minimum egyenleg egy ilyen számlához. A nagy előnye a Reg T típushoz képest azt, hogy a margint nem egyedi termékekre kalkulálják, hanem a teljes portfólióra, így akár harmad akkor margin igénnyel is lehet kereskedni. Ez azt jelenti, hogy a tőkeáttét magasabb és többet lehet keresni egységnyi tőkére vetítve. Ha a számla beszalad 100.000 USD alá, a rendszer automatikusan visszaáll a Reg T margin számlára érvényes kondíciókra.

Futures esetén
Futures termékek esetén teljesen mindegy, hogy Ön melyik számlával rendelkezik, ugyanis a futures termékek marginolási kérdése egyedi. Ehhez a SPAN margin elvet használják. Tehát a margin követelmény nagysága független a számla típusától. Azaz ugyan úgy alkalmas a Reg T Margin és Portfolio Margin számla.

A portfóliókezelési megállapodás megkötéséhez szükséges dokumentumok:

1. Devizabelföldi természetes személy esetén

 • személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy
 • új típusú, kártyás vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy
 • útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • adóazonosító jelet igazoló kártya.

2. Devizakülföldi természetes személy esetén

 • EU állampolgár minden elismert azonosító okmánya, vagy
 • fényképes azonosító okmány (útlevél, személyi azonosító igazolvány - ha az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedély),
 • esetleges magyarországi tartózkodási hely (dokumentum alapján).

3. Devizabelföldi jogi személy esetén

A jogi személy nevében vagy annak megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) fentiekben megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően az alábbi, 30 napnál nem régebbi okiratok bemutatása együttesen szükséges:

 • a belföldi gazdálkodó szervezet cégbíróság bejegyezése,
 • a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződése,
 • aláírási címpéldány.

4. Devizakülföldi jogi személy esetén

 • cégjegyzést, illetve nyilvántartásba vételt tanúsító okiratok,
 • cégjegyzési jogosultságot igazoló okmányok,
 • a devizakülföldi vállalkozás cégjegyzésre jogosultjától származó meghatalmazás eredeti példánya, mely visszavonásig vagy egy adott időpontig szól,
 • 30 napnál régebbi okmányok esetén un. „Certificate of Goodstanding",
 • Képviselő(k) személyének igazolása (személyi igazolvány és lakcímkártya).

A kényelmesebb és gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy titkárságunkkal egyeztessen előre időpontot!

Díjak és költségek (bővebben a "Szabályzatok" menüpont - Díjtáblázat)

A portfóliókezelési szerződés aláírását követően az ügyfél és a Geo Professional Portfolio Zrt. közösen kezdeményezik az Interactive Brokers Inc. felé az adott ügyfélszámla, társaságunk nevezett online befektetési szolgáltatónál vezetett tanácsadói számlájához történő csatolását. A létrejövő háromoldalú megállapodás részeként kerül rögzítésre a portfóliókezelő díjazása az ügyfél kifejezett jóváhagyásával. Az ügyfél számláját vezető online befektetési szolgáltató ügyleti jutalékot számít fel minden az ügyfél számláján történt kereskedési tevékenység vonatkozásában. A Geo Professional Portfolio Zrt., mint portfólió kezelő az online befektetési szolgáltató által felszámított díjon felül további, az ügyféllel egyetértésben egyedileg megállapitott díjat számít fel az egyes, kizárólag a portfólió kezelési befektetési szolgáltatási tevékenység keretében végzett kereskedési tevékenységre vonatkozóan.